لغات آزمون ept قسمت 3

لغات آزمون ept قسمت 3
لغات آزمون ept قسمت سوم:


مخالفتdisapprovalنامطلوبadverseحارج از کشورabroad
مخل، مزاحمdisruptiveتوصیه ،نصیحت، advice

ناگهان ، بی مقدمه

abrupt
باسهل انگاریhaphazardlyجذاب ، گیرا،attractiveقابل قبولacceptable
ثابت قدم،مصرpersistentخود مختارautonomousتحسین کردنacclaim
به تاخیر انداختنpostponeمزمنchronicواقعا، حقیقتاactually

برای مطالعه لغات قسمت  دوم روی لینک زیر کلیک کنید:

http://parsaphdtest.ir/article/ept-vocab-part2

نظرات

نظری ثبت نشده است!