اخبار ازمون UTEPT

تاریخ برگزاری اولین آزمون utept در سال 99 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ برگزاری اولین آزمون utept در سال 99

تاریخ برگزاری آزمون زبان دانشگاه تهران در سال 99، 12 و 13 خرداد ماه اعلام شد:

تعویق ازمون utept ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تعویق ازمون utept

آزمون UTEPT مورخ 16 اسفند ماه لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.