سوالات ازمون MHLE

ادامه نمونه سوالات ازمون mhle با پاسخ تشریحی ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

ادامه نمونه سوالات ازمون mhle با پاسخ تشریحی

ادامه نمونه سوالات mhle باپاسخ کاملا تشریحی (قسمت 2) برای مطالعه قسمت اول نمونه سوالات رجوع شود به لینک زیر: http://parsaphdtest.ir/article/mhle-questions

نمونه سوالات ازمون mhle با پاسخ تشریحی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

نمونه سوالات ازمون mhle با پاسخ تشریحی

By 1642 all towns in the colony of Massachusetts was required by law to have schools- .ترجمه: تاسال 1642 از همه شهرoهای مستعمره ماساچوست خواسته شدکه طبق قانون مدرسه داشته باشند. جواب: بعد از all اسم جمع نیاز است که به درستی استفاده شده. فعل was از لحاظ مفرد و جمع بودن با فاعل towns هماهنگ نیست...