آموزش

ریدینگ پر تکرار قسمت اول ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ریدینگ پر تکرار قسمت اول

در ادامه برای تمرین بیشتر ریدینگی که در یکی آزمونها استفاده شده با پاسخ تشریحی مطالعه می کنید:

تفاوت lieو lay ۴ اسفند ۱۳۹۸

تفاوت lieو lay

در ادامه خلاصه ایی از تغاوت فعل lie و lay طی جدولی توضیح داده خواهد شد که در آزمو ن های زبان کاربرد فراوان دارند .

تفاوت raise/rise/arise ۳ اسفند ۱۳۹۸

تفاوت raise/rise/arise

سوالات زیادی در آزمون های زبان از تفاوت این افعال مطرح می شود . خوب است که تفاوت بین افعال را بدانیم.

ترتیب صفات ۱ اسفند ۱۳۹۸

ترتیب صفات

ترتیب صفات گاها در آزمون utept , ept مطرح می شود. باهم می خواهیم نکات اجمالی در این رابطه مطالعه کنیم:

جدول افعال دوقسمتی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جدول افعال دوقسمتی

در ادامه جدول افعال دوقسمتی را برای مطالعه بیشتر در اختیارتان می گذاریم:

ساختار سببی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

ساختار سببی

ساختار سببی(causative) گاهی اوقات ما فاعل وانجام دهنده عملی نیستیم و فقط مسبب انجام عملی هستیم. به این ساختار سببی می گوییم. 1. سببی معلوم : فاعل وانجام دهنده عمل مشخص است:11

تفاوت no ، not و any ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تفاوت no ، not و any

کاربردany و no این دو کلمه زمانی استفاده می شود که از نبودن چیزی صحبت می کنیم. 1_ no در جمله ایی استفاده می شود که در آن ها not یا never وجود نداشته باشد. 2_any در جمله ایی استفاده می شودکه در آن ها not یا never وجود داشته باشد. هردو جمله را منفی می کند.