درباره آزمونTOLIMO

آزمون تولیمو کامپیوتری به چه شکل می باشد؟ ۷ خرداد ۱۳۹۹

آزمون تولیمو کامپیوتری به چه شکل می باشد؟

سر انجام بعد از توقف طولانی مدت در برگزاری آزمون تولیمو اولین آزمون در ابتدای آذر 98 برگزار شد. ازجمله تغییرات اعمال شده در آزمون «تولیمو» به شرح ذیل می باشد:

آزمون TOLIMO چیست؟ ۷ خرداد ۱۳۹۹

آزمون TOLIMO چیست؟

در ادامه قصد داریم در مورد شرایط آزمون تولیمو «TOLIMO» و منبع های مطالعه آن گفتگو کنیم