سوالات آزمون TOLIMO

نمونه سوالات گرامر آزمون  تولیمو (نمونه 1) ۷ خرداد ۱۳۹۹

نمونه سوالات گرامر آزمون تولیمو (نمونه 1)

در ادامه نمونه سوالات آزمون«تولیمو» با پاسخ تستی را ملاحظه می فرمایید.