سوالات متدوال

سوالات متدوال

1. ایا امکان این وجود دارد یک نفر در صورت عدم قبولی در یک ازمون بلافاصله در ماه بعدش نیز در ازمون شرکت کند؟ 

بله در همه ازمونهای زبان داخلی این امکان وجود دارد و ممنوعیتی نیست.